Rakennuslautakunta 24.11.2016

Listalla on taas 16 kohtaa ja tiukkaa asiaa.
Yksittäisiä kohteita en ennen kokousta halua kommentoida julkisesti tai ainakaan kertoa vielä omaa mielipidettäni.
Listalla on normaaliin tapaan pari valvonta-asiaa. Eli suomennettuna tapaukset ovat poikenneet rakentamisjärjestyksestä. Esimerkiksi rakentaneet 20m2 pihavaraston kaava-alueella kiinni tontin rajaan ilman naapurin ja kaupungin lupia. (12m2 onnistuu ilman kaupungin erillistä lupaa. Lisäksi 4m rajasta on aina suositeltava etäisyys).

Tällä kertaa mukana on myös mielipideasia. Lautakunta valitsee Hurraa-tunnustuspalkinnon saajan.

Päätöksistä tehdyt valitukset käsitellään aina lautakunnassa. Tällä kertaa vain yksi oikaisuvaatimus käsittelyssä.

8 rakennuslupa-asiaa. Näissä rakennuslautakunnan tehtävänä on varmistaa kaavan toteutuminen. Jos kaavaa noudatetaan, lautakunta on velvollinen myöntämään rakennusluvan.

Janne

Kommentit