Rakennuslupahakemus


Rakennushankeen ensimmäinen askel on rakennusluvan tai jatkossa rakentamisluvan hakemisen valmistelu. 

Rakennuspaa hakee tavallisesti rakennusalan ammattilainen. Rakennusvalvonta antaa yleensä opastusta kuntalaisille, mutta varsinainen asiointi tapahtuu pääosin ammattilaisten kanssa. Jos kyseessä on vähäinen hanke, kuten vaja tai katos, niin myös asiaan perehtynyt maallikko kelpaa. Pienen autotallin saattaa saada toteutettua vähäisenä hankkeena. Tavanomaisessa hankkeessa, joita esimerkiksi kesämökit tai omakotitalot yleensä ovat, vaaditaan jo rakennusalan koulutusta ja kokemusta. 

Pääsuunnittelijan tehtävä on yhteensovittaa suunnitelmat ja varmistaa tarvittavien suunnitelmien löytyminen. Virallinen vaatimuslista on pitkä kuin nälkävuosi, mutta googlella se löytyy. 

Hankkeen pääsuunnittelija kasaa rakennushankkeeseen ryhtyvän toimeksiannosta siis  rakennuslupahakemuksen. Hakemuksessa vaaditaan esimerkiksi seuraavia tietoja ja suunnitelmia:

 • Suunnittelijoiden tiedot (ansioluettelot ja todistukset)
 • Pääpiirrustukset
  • Pohjapiirrokset
  • Leikkauspiirrokset
  • Julkisivut
 • Asemapiirros
 • Perustamistapalausunto
 • Energiaselvitys 
 • Jätevesiselvitys / Hulevesisuunnitelma
 • Palotekninenselvitys
 • Savupiippu ja tulisijasuunnitelma
 • Rakennesuunnitelma
 • LVI-suunnitelma
 • Naapureiden kuuleminen
 • Värityssuunnitelma
 • Todistus tontin hallintaoikeudesta, esim lainhuuto
 • Valtakirja asioiden hoitamisesta
 • Naapurien kuuleminen
Pientalossa tai varsinkaan kesämökissä ei vaadita kaikkia yllä olevia. 
Talotehtaalta saa pääpiirustukset, energiaselvityksen ja muutamia muitakin selvityksiä. 

Pääsuunnittelija pitää aina olla itsellä. Pääsuunnittelijan yhtenä tehtävänä on varmistaa tarpeellisten suunnitelmien teettäminen ja niiden tekijöiden pätevyyden tarkistus. 

Meillä minä todennäköisesti toimin itse pääsuunnittelijana, mutta päätöksen hyväksynnästä tekee kunta opintotodistusten ja referenssien perusteella. 

Pääsuunnittelija voi tehdä asemapiirroksen tai sitten sen voi tehdä toinen alan ammattilainen, joka on tottunut piirtämään cadilla tai tietomallipohjaisena esim Trimblellä. Minulta se taito on ruostunut jo pidemmän aikaa sitten. 

Perustamistapalausunto on ammattilaisen näkemys tontille ja hankkeeseen sopivasta perustustavasta. Samalla otetaan kantaa radon suojaukseen ja hulevesien hallintaan. Meillä lausunto on omaa suunnittelua. Olen tehnyt sellaisia aikaisemminkin. Ehkä oli vähän ylimitoitettu vapaa-ajan asuntoon, mutta haitanneeko tuo. 

Energiaselvitys on energiatehokkuusvaatimusten täyttämisen todentamiseen. Meillä se tuli talotehtaalta alihankkijan tekemänä.

Toimittaessa kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella pitää tehdä jätevesiselvitys. Omassa tapauksessamme suunnitelma kivuttomasti perustamissuunnitelman sivutuotteena. Pituutta oli liitteineen lähemmäs 50 sivun verran, kun itse pääsin taas tekemään. 

LVI suunnitelma on meillä vielä vaiheessa. Tein itse suuntaviivat, mutta ei vielä ole suunnittelijaa löytynyt. Toki suhteilla löytyy, mutta alkaa omilla kavereilla olla aika kauan aikaa aktiivisesta suunnittelusta. Tekijä on siis jo tiedossa. 

Naapurin kanssa on jo juteltu eikä heillä ole huomautuksia alustaviin suunnitelmiin. Käytiin yksityiskohdat läpi ja monta huolta toki oli, mutta aika samoin nähtiin sopiva rakentaminen.

Värityssuunnitelma ei ole kaikissa paikoissa pakollinen. Porvoossa se on vähintään suositeltu, jos ei pakollinen. Värit voi merkitä helposti myös pääpiirustuksiin, mutta meillä on erillinen värityssuunnitelma. Kuulostaa hienommalta kuin onkaan. Todellisuudessa se on yksi täytetty lomake. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava todistus rakennuspaikan tai tontin hallinnasta. Kiinteistörekisteriote on helppo käydä hakemassa ja on riittävä toditus. 

Naapurien kuuleminen kannattaa tehdä itse, jos se on mahdollista. Näin säästää hiukan rahaa ja ennen kaikkea aikaa. Jos on kovin huonot välit naapureihin tai yhteystiedot eivät ole tiedossa, kannattaa jättää kaupungin tehtäväksi. Meillä toisena naapurina on kuolinpesä, joten kaupunki sai kuulemiset hoitaakseen. 

Kommentit